Fanny Verhauwaert

fanny.verhauwaert@tripiedo.com
+32(0)475 98 03 85
BE0681965923

Geregistreerd dienstverlener KMO-Portefeuille (DV.A229535)

Frank Delattin

CEO Blue Planet Academy en Integrate

Fanny is absoluut essentieel geweest in zowel mijn professionele als persoonlijke ontwikkeling al ondernemer. Ze kan mensen uitstekend lezen en inzichten geven omtrent actuele uitdagingen.

Fanny haar toegevoegde waarde was meer dan significant tot op heden en ik kijk uit naar  inbreng voor de volgende groei fase in mijn bedrijven.

Eric Van Speybroeck

My-Trucks Rental nv

Fanny combineert knowhow en ervaring met een sterk empathisch vermogen en geeft altijd open en eerlijk haar mening. Daar leer je uit en het helpt je ook écht vooruit.

Wouter Ide

Ide

“Ze geeft verschillende scenario’s wanneer er een meningsverschil is. Ze is van vele markten thuis.”

Hedwig Blommaert

Blooms Executive Talent

Fanny inspireert, wacht en wil dan vooruit.

Michaël Van Speybroeck

Credim nv

Fanny weet haar weg in de hoogste level van de hiërarchie, ze eist dat je beslist.

Aurélie Van de Vyver

BASTIN-PACK NV

Elke keer we voor het PLATO-traject Next Generation 2017-2019 samenkwamen, inspireerde Fanny haar energie en positieve ingesteldheid mij om mijn grenzen te verleggen. Dit is een topcoach die je in tijden van twijfel gegarandeerd aan je zijde wilt!

Dominique Van den Putte

Eigenaar Duva Cerisettes & Chocolates

"Fanny stelt zich helemaal open om jou als ondernemer te helpen, ondersteunen en ontwikkelen. Al snel is duidelijk dat ze met haar ruime professionele ervaring je op veel domeinen kan feedbacken en helpen. Vanuit haar ruim netwerk brengt ze je met de juiste mensen in contact waar het kan.

Maar bovenal gaat ze naast jou staan als ondernemer. Als vertrouwenspersoon die er ten allen tijden voor je staat. Ze brengt het inzicht dat je organisatie een weerspiegeling is van jouw persoonlijke kenmerken. Ze heeft de gave om mensen het vertrouwen te geven zich kwetsbaar op te stellen en een manier van communiceren die zacht doch wel duidelijk is. Ze brengt iets in beweging: concreet en praktisch maar ook onbewust wat je pas op een onbewaakt moment beseft.

Valerie Bekaert

Managing Director Ceilux nv

Als enig zaakvoerder mis ik vaak eens dat klankbord, die persoon waarmee je je ideeën kan aftoetsen over onderwerpen die je moeilijker met collega’s kan bespreken. Fanny was hierin mijn perfecte metgezel. Op een tactvolle maar directe manier kan ze je de nodige inzichten geven om de juiste beslissingen te nemen en de nodige prioriteiten te stellen. Fanny hielp me om uit mijn comfortzone te komen en zo te groeien.

Aelbrecht Van Damme

Co-Founder The Harbour & WinWinner

Fanny heeft een sterke expertise in het begeleiden van cofounders bij de groei van hun bedrijf, het aligneren van (persoonlijke) belangen, het betrekken van stakeholders en het intermediëren bij conflicten. Hierbij geeft ze blijk van een sterke persoonlijke betrokkenheid maar behoudt ze haar kritische blik.

Matthias Browaeys

Co-Founder The Harbour & WinWinner

Fanny zorgt ervoor dat je klaar bent voor de volgende stap als ondernemer en manager. 

Elke keer daagt ze jou uit om het beste van jezelf te geven en dit uit te stralen naar het volledige bedrijf. 
 
Een sessie met Fanny is vaak positief confronterend met een duidelijke uitkomst. Je komt buiten met een brok energie en een plan van aanpak. 
Zonder Fanny had ik nu nooit zo ver gestaan als ondernemer en als mens! 

R. Lizen

R. Lizen
 
Tijdens onze eerste kennismaking kwam ik met een zeer vage vraag omtrent het familiebedrijf. De overdracht naar de volgende generatie stond nog in zijn kinderschoenen, er kwamen veel zaken op mij af en ik had geen idee waar eerst te starten.
 
Fanny loodste me vanaf het eerste gesprek doorheen het proces, zorgde voor helderheid in mijn vraagstelling en gaf me de tools om bij de basis te starten. Vanuit dat fundament kon ik stap voor stap nieuwe elementen toevoegen en voelde ik me gesterkt om ook in de business nieuwe elementen te integreren.
 
Fanny was de perfecte sparring partner aan mijn zijde om de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie te begeleiden. Ze is thuis in vele markten en voelde steeds goed aan wat de volgende stap in mijn proces was.

Jurgen De Keyser

Ide

Dankzij Fanny haar aanwezigheid op regelmatige tijdstippen wordt het bedrijf in een bepaalde positieve groei en flow begeleidt.

Jan Raedschelders

Blabloom

 
De ondersteuning van Fanny als metgezel voor Blabloom is een enorme meerwaarde. Niet enkel als klankbord voor mezelf in de rol van eigenaar maar vooral als ervaringsdeskundige op tal van vlakken voor ons volledige managementteam. Haar ondersteuning is deel van het succes van ons groeiverhaal!

Jente Kasprowski

Inventis

 
Tripiedo heeft voor ons alle verwachtingen ingevuld, Fanny is echt een metgezel geworden voor ons hele managementteam. Het advies van Fanny is altijd bruikbaar en goed toepasbaar en heeft ons echt wel op weg gezet in de juiste richting. 

Jo Goossens 

Hosted Power

 
Fanny is altijd bereid om te helpen en mee te denken. Ze helpt ons enorm om geen zaken over het hoofd te zien in de verdere groei van ons bedrijf. En ook als er eens een urgenter issue is, wordt er door Fanny heel snel gereageerd om samen een oplossing te vinden!

Sebastiaan Theuns

CEO & co-founder, PathoSense


Fanny begeleid me al van bij de opstart van mijn onderneming. Komende uit de academische wereld had ik geen ervaring in het bedrijfsleven. De feedback en coachings van Fanny zijn dan ook cruciaal in mijn ontwikkeling als ondernemer én persoon. Je merkt elke sessie weer hoeveel ervaring Fanny heeft en dat geeft je als ondernemer ook enorm veel vertrouwen. Fanny is een zeer kritisch klankbord en benoemt de dingen zoals ze zijn, zonder er doekjes om te winden. Echter, heel belangrijk is daarbij dat Fanny dit doet op een uiterst menselijke en respectvolle manier. Hierdoor zal je gesterkt uit elke coaching komen en met nieuwe energie verder willen ondernemen.

Metgezel voor de ondernemer

Fanny Verhauwaert, de drijvende kracht achter Tripiedo, is niet de zoveelste coach, adviseur of zelfverklaarde evangelist, maar een medestander van vlees en bloed. Iemand die zelf in een familiebedrijf is opgegroeid, na haar studies doorgroeide naar topfuncties in tal van bedrijven en er het leiderschap in al zijn facetten heeft ervaren en mee heeft uitgetekend. Iemand die haar rijke ervaring nu graag ten dienste stelt van de familie-bedrijven en kmo’s in dit land.

Als een metgezel die -met respect voor jou en de fase waarin je bedrijf verkeert- de passende route uitstippelt en vervolgens met je meeloopt, als gids en metgezel.

Tripiedo is Esperanto voor driepoot. Tijdens een kantelmoment brengt een driepoot balans, valt nooit om. Een klankbord, de ervaringsdeskundigheid en de begeleiding voor de ondernemer, bedrijfsleider in drie bedrijfsscenario’s: groei, overname en opvolging.

TRIPIEDO, de meerwaarde voor jouw bedrijf

Tripiedo biedt jou als ondernemer, het klankbord, de ervaringsdeskundigheid en de begeleiding bij complexe uitdagingen die het runnen van een (familie)bedrijf met zich meebrengt.

Als bedrijfsleider sta je wel eens voor uitdagingen waarmee je geen of minder voeling hebt. Uitdagingen die vragen om een specifieke aanpak.

Op welke manier verzeker ik een duurzaam groeitraject voor mijn onderneming? We willen écht eens een enorme groei stap zetten, hoe begin ik eraan? Hoe maak ik een overname concreet? Welke stappen neem ik bij het regelen van mijn opvolging?
Wij combineren een frisse kijk met een groot respect voor de eigenheid van uw zaak en een hands on mentaliteit met een beproefde methodologie.

Tripiedo is niet bang voor concrete taken tijdens bijvoorbeeld een opvolgings- of groeitraject, we zijn de metgezel die naast jou loopt om samen de vooropgestelde doelen te bereiken . Jij, de bedrijfsleider, staat steeds centraal. Wij werken samen een plan op maat uit, en zetten dat ook met jou om in de praktijk.

En dat met maar één doel voor ogen: de duurzame groei en continuïteit van je bedrijf.

Methodologie / Wij voorzien een begeleiding in 3 stappen:

Analyse: het bedrijf leren kennen door te luisteren, markt context te begrijpen en een diagnose van de situatie waarin je bedrijf zich bevindt met het oog op de volgende stap in zijn ontwikkeling.

Aanpak: Een plan op maat met praktische, werkbare oplossingen. Aan de hand van bewezen technieken en methodes leggen we de mijlpalen en de acties vast die ondernomen moeten worden. En dat doen we vanuit een mensgerelateerde, flexibele insteek .

Opvolging: De vernieuwing, nieuwe aanpak en manier van werken implementeren en verankeren. Blijven inspireren, Tripiedo blijft ook na afloop van de opdracht geïntresseerd in jouw bedrijf en de voortgang.

Familiale overdracht

Elke ondernemer of bedrijfsleider, ongeacht sector, leiderschapsstijl of ambities, koestert op het einde van zijn of haar carrière dezelfde droom: een vlotte overdracht, aan de juiste opvolger en aan de juiste waarde. 

Een mogelijk scenario voor die droom: de familiale overdracht. Voor veel ondernemers het summum: wat is er mooier dan zien hoe je eigen kinderen jouw levenswerk verderzetten? Toch stellen veel van diezelfde eigenaren de eerste stap naar zo’n overdracht uit. Sommigen zijn zo vergroeid met hun levenswerk, dat ze zichzelf het eeuwige leven toekennen. Anderen blijven hangen in aannames: ‘mijn dochter zal het wel doen als de tijd rijp is’ of ‘ik zie mijn zoon niet in die rol’. Gevolg: de overdracht blijft hangen in we zien wel

Of je het bedrijf nu overlaat aan externen of familieleden: een overdracht gaat altijd gepaard met juridische, fiscale en menselijke uitdagingen. Je regelt het niet even snel-snel aan de keukentafel, ook niet als je een goede band hebt met je kinderen. Het is een complex en tijdrovend proces, dat valt of staat met de tijd die jullie ervoor nemen.

Vier fases

Een familiale overdracht start met de pre-opvolging. In deze fase begin je als overdrager na te denken over ‘wat na …’? Wil je jouw bedrijf binnen de familie houden? Kan je de shift maken van ik naar wij? Hoe wil je jouw befaamde gouden jaren doorbrengen? 

Het onderwerp wordt expliciet aangekaart in de familie. Hebben mogelijke opvolgers een idee hoe ze hun leven willen inrichten? Is er interesse om het bedrijf voort te zetten? 

In de tweede fase, die van de voorbereiding, zetten overdrager en overnemer samen de eerste praktische stappen. Jullie tekenen samen een concreet plan uit, maken de nodige technische afspraken en plannen de overdracht in de tijd. Ook het carrièrepad van de opvolger krijgt de nodige aandacht: welke competenties heeft hij of zij nodig? Hoe kan hij of zij de nodige kennis en ervaring opdoen? Welke weg zal hij of zij afleggen in het bedrijf? 

Pas na de voorbereiding, wanneer de nodige fiscale en juridische details zijn geregeld én jullie het vooropgestelde stappenplan hebben doorlopen, volgt de daadwerkelijke overdracht. Daarbij zijn glasheldere afspraken essentieel: welke rol zal jij, als voormalige eigenaar vervullen? Welke symbolische zaken (een bureau, parkeerplaats,…) worden overgedragen en wanneer? Wat is jullie gedeelde eigenaarsvisie?

Als laatste, maar niet onbelangrijke fase rest nog de nazorg. Een periode waarin je beschikbaar blijft voor de nieuwe generatie, op een manier die jullie vooraf hebben afgesproken. De nieuwe bedrijfsleider groeit in zijn of haar rol, en laat zich daarbij begeleiden, bijvoorbeeld door een raad van advies of business coach.

Eén tot tien jaar

In zo’n proces van familiale overdracht spelen heel wat verschillende elementen een rol: juridische, financiële, fiscale, maar ook – en die worden vaak onderschat-  psychisch-emotionele aspecten.

Naast pakweg het regelen van erfeniskwesties of de overdracht van aandelen, moeten overdrager en overnemer ook op menselijk vlak een weg afleggen. Eigenaars moeten hun bedrijf loslaten en voor zichzelf nieuwe doelen uittekenen. Overnemers staan dan weer voor de opdracht om maturiteit te kweken in hun leiderschap en engagement te laten groeien. Beide partijen zien ook hun rol veranderen: als overnemer evolueer je van uitvoerende kracht naar co-leider tot leider. De overdrager moet eerst zijn of haar leiderschap leren delen, om zich uiteindelijk terug te trekken uit het uitvoerend bestuur en het petje van adviseur op te zetten. Geen evidente transities, die zich niet versneld laten afhandelen.

Het geheim van een vlotte opvolging zit daarom niet in short cuts of contractuele spitsvondigheden, maar in de eenvoudige boodschap: start op tijd. Een familiale overdracht neemt 1 tot 10 jaar tijd in beslag, met een gemiddelde van 3 à 5 jaar.

Wanneer is op tijd?

Wat is dan een goed moment om het gesprek te starten binnen jouw familie? Let goed op menselijke signalen. Neemt er een van de kinderen initiatief? Of polst hij of zij naar een toekomst binnen het bedrijf? Grijp dat moment aan om samen de mogelijkheden te verkennen. Begin je als overdrager met denken aan jouw leven na het bedrijf? Of rijpt er voorzichtig een nieuwe droom? Ook dat kan een mooie aanleiding zijn om jezelf te informeren en het gesprek met familieleden aan te gaan.

In principe kan je niet vroeg genoeg starten met het voorbereiden van een familiale opvolging. Maar blijf ook niet te lang hangen in die aftastende fase. Kiezen jullie voor dit scenario? Spreek een einddatum af, zo zorg je dat de nieuwe generatie hun interesse niet verliest en dat jullie samen, wanneer de tijd rijp is, concrete stappen zetten.

Elke ondernemer of bedrijfsleider, ongeacht sector, leiderschapsstijl of ambities, koestert op het einde van zijn of haar carrière dezelfde droom: een vlotte overdracht, aan de juiste opvolger en aan de juiste waarde. 

Een mogelijk scenario voor die droom: de familiale overdracht. Voor veel ondernemers het summum: wat is er mooier dan zien hoe je eigen kinderen jouw levenswerk verderzetten? Toch stellen veel van diezelfde eigenaren de eerste stap naar zo’n overdracht uit. Sommigen zijn zo vergroeid met hun levenswerk, dat ze zichzelf het eeuwige leven toekennen. Anderen blijven hangen in aannames: ‘mijn dochter zal het wel doen als de tijd rijp is’ of ‘ik zie mijn zoon niet in die rol’. Gevolg: de overdracht blijft hangen in we zien wel

Of je het bedrijf nu overlaat aan externen of familieleden: een overdracht gaat altijd gepaard met juridische, fiscale en menselijke uitdagingen. Je regelt het niet even snel-snel aan de keukentafel, ook niet als je een goede band hebt met je kinderen. Het is een complex en tijdrovend proces, dat valt of staat met de tijd die jullie ervoor nemen.

Vier fases

Een familiale overdracht start met de pre-opvolging. In deze fase begin je als overdrager na te denken over ‘wat na …’? Wil je jouw bedrijf binnen de familie houden? Kan je de shift maken van ik naar wij? Hoe wil je jouw befaamde gouden jaren doorbrengen? 

Het onderwerp wordt expliciet aangekaart in de familie. Hebben mogelijke opvolgers een idee hoe ze hun leven willen inrichten? Is er interesse om het bedrijf voort te zetten? 

In de tweede fase, die van de voorbereiding, zetten overdrager en overnemer samen de eerste praktische stappen. Jullie tekenen samen een concreet plan uit, maken de nodige technische afspraken en plannen de overdracht in de tijd. Ook het carrièrepad van de opvolger krijgt de nodige aandacht: welke competenties heeft hij of zij nodig? Hoe kan hij of zij de nodige kennis en ervaring opdoen? Welke weg zal hij of zij afleggen in het bedrijf? 

Pas na de voorbereiding, wanneer de nodige fiscale en juridische details zijn geregeld én jullie het vooropgestelde stappenplan hebben doorlopen, volgt de daadwerkelijke overdracht. Daarbij zijn glasheldere afspraken essentieel: welke rol zal jij, als voormalige eigenaar vervullen? Welke symbolische zaken (een bureau, parkeerplaats,…) worden overgedragen en wanneer? Wat is jullie gedeelde eigenaarsvisie?

Als laatste, maar niet onbelangrijke fase rest nog de nazorg. Een periode waarin je beschikbaar blijft voor de nieuwe generatie, op een manier die jullie vooraf hebben afgesproken. De nieuwe bedrijfsleider groeit in zijn of haar rol, en laat zich daarbij begeleiden, bijvoorbeeld door een raad van advies of business coach.

Eén tot tien jaar

In zo’n proces van familiale overdracht spelen heel wat verschillende elementen een rol: juridische, financiële, fiscale, maar ook – en die worden vaak onderschat-  psychisch-emotionele aspecten.

Naast pakweg het regelen van erfeniskwesties of de overdracht van aandelen, moeten overdrager en overnemer ook op menselijk vlak een weg afleggen. Eigenaars moeten hun bedrijf loslaten en voor zichzelf nieuwe doelen uittekenen. Overnemers staan dan weer voor de opdracht om maturiteit te kweken in hun leiderschap en engagement te laten groeien. Beide partijen zien ook hun rol veranderen: als overnemer evolueer je van uitvoerende kracht naar co-leider tot leider. De overdrager moet eerst zijn of haar leiderschap leren delen, om zich uiteindelijk terug te trekken uit het uitvoerend bestuur en het petje van adviseur op te zetten. Geen evidente transities, die zich niet versneld laten afhandelen.

Het geheim van een vlotte opvolging zit daarom niet in short cuts of contractuele spitsvondigheden, maar in de eenvoudige boodschap: start op tijd. Een familiale overdracht neemt 1 tot 10 jaar tijd in beslag, met een gemiddelde van 3 à 5 jaar.

Wanneer is op tijd?

Wat is dan een goed moment om het gesprek te starten binnen jouw familie? Let goed op menselijke signalen. Neemt er een van de kinderen initiatief? Of polst hij of zij naar een toekomst binnen het bedrijf? Grijp dat moment aan om samen de mogelijkheden te verkennen. Begin je als overdrager met denken aan jouw leven na het bedrijf? Of rijpt er voorzichtig een nieuwe droom? Ook dat kan een mooie aanleiding zijn om jezelf te informeren en het gesprek met familieleden aan te gaan.

In principe kan je niet vroeg genoeg starten met het voorbereiden van een familiale opvolging. Maar blijf ook niet te lang hangen in die aftastende fase. Kiezen jullie voor dit scenario? Spreek een einddatum af, zo zorg je dat de nieuwe generatie hun interesse niet verliest en dat jullie samen, wanneer de tijd rijp is, concrete stappen zetten.