Fanny Verhauwaert

fanny.verhauwaert@tripiedo.com
+32(0)475 98 03 85
BE0681965923

Geregistreerd dienstverlener KMO-Portefeuille (DV.A229535)

Frank Delattin

CEO Blue Planet Academy en Integrate

Fanny is absoluut essentieel geweest in zowel mijn professionele als persoonlijke ontwikkeling al ondernemer. Ze kan mensen uitstekend lezen en inzichten geven omtrent actuele uitdagingen.

Fanny haar toegevoegde waarde was meer dan significant tot op heden en ik kijk uit naar  inbreng voor de volgende groei fase in mijn bedrijven.

Eric Van Speybroeck

My-Trucks Rental nv

Fanny combineert knowhow en ervaring met een sterk empathisch vermogen en geeft altijd open en eerlijk haar mening. Daar leer je uit en het helpt je ook écht vooruit.

Wouter Ide

Ide

“Ze geeft verschillende scenario’s wanneer er een meningsverschil is. Ze is van vele markten thuis.”

Hedwig Blommaert

Blooms Executive Talent

Fanny inspireert, wacht en wil dan vooruit.

Michaël Van Speybroeck

Credim nv

Fanny weet haar weg in de hoogste level van de hiërarchie, ze eist dat je beslist.

Aurélie Van de Vyver

BASTIN-PACK NV

Elke keer we voor het PLATO-traject Next Generation 2017-2019 samenkwamen, inspireerde Fanny haar energie en positieve ingesteldheid mij om mijn grenzen te verleggen. Dit is een topcoach die je in tijden van twijfel gegarandeerd aan je zijde wilt!

Dominique Van den Putte

Eigenaar Duva Cerisettes & Chocolates

"Fanny stelt zich helemaal open om jou als ondernemer te helpen, ondersteunen en ontwikkelen. Al snel is duidelijk dat ze met haar ruime professionele ervaring je op veel domeinen kan feedbacken en helpen. Vanuit haar ruim netwerk brengt ze je met de juiste mensen in contact waar het kan.

Maar bovenal gaat ze naast jou staan als ondernemer. Als vertrouwenspersoon die er ten allen tijden voor je staat. Ze brengt het inzicht dat je organisatie een weerspiegeling is van jouw persoonlijke kenmerken. Ze heeft de gave om mensen het vertrouwen te geven zich kwetsbaar op te stellen en een manier van communiceren die zacht doch wel duidelijk is. Ze brengt iets in beweging: concreet en praktisch maar ook onbewust wat je pas op een onbewaakt moment beseft.

Valerie Bekaert

Managing Director Ceilux nv

Als enig zaakvoerder mis ik vaak eens dat klankbord, die persoon waarmee je je ideeën kan aftoetsen over onderwerpen die je moeilijker met collega’s kan bespreken. Fanny was hierin mijn perfecte metgezel. Op een tactvolle maar directe manier kan ze je de nodige inzichten geven om de juiste beslissingen te nemen en de nodige prioriteiten te stellen. Fanny hielp me om uit mijn comfortzone te komen en zo te groeien.

Aelbrecht Van Damme

Co-Founder The Harbour & WinWinner

Fanny heeft een sterke expertise in het begeleiden van cofounders bij de groei van hun bedrijf, het aligneren van (persoonlijke) belangen, het betrekken van stakeholders en het intermediëren bij conflicten. Hierbij geeft ze blijk van een sterke persoonlijke betrokkenheid maar behoudt ze haar kritische blik.

Matthias Browaeys

Co-Founder The Harbour & WinWinner

Fanny zorgt ervoor dat je klaar bent voor de volgende stap als ondernemer en manager. 

Elke keer daagt ze jou uit om het beste van jezelf te geven en dit uit te stralen naar het volledige bedrijf. 
 
Een sessie met Fanny is vaak positief confronterend met een duidelijke uitkomst. Je komt buiten met een brok energie en een plan van aanpak. 
Zonder Fanny had ik nu nooit zo ver gestaan als ondernemer en als mens! 

R. Lizen

R. Lizen
 
Tijdens onze eerste kennismaking kwam ik met een zeer vage vraag omtrent het familiebedrijf. De overdracht naar de volgende generatie stond nog in zijn kinderschoenen, er kwamen veel zaken op mij af en ik had geen idee waar eerst te starten.
 
Fanny loodste me vanaf het eerste gesprek doorheen het proces, zorgde voor helderheid in mijn vraagstelling en gaf me de tools om bij de basis te starten. Vanuit dat fundament kon ik stap voor stap nieuwe elementen toevoegen en voelde ik me gesterkt om ook in de business nieuwe elementen te integreren.
 
Fanny was de perfecte sparring partner aan mijn zijde om de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie te begeleiden. Ze is thuis in vele markten en voelde steeds goed aan wat de volgende stap in mijn proces was.

Jurgen De Keyser

Ide

Dankzij Fanny haar aanwezigheid op regelmatige tijdstippen wordt het bedrijf in een bepaalde positieve groei en flow begeleidt.

Jan Raedschelders

Blabloom

 
De ondersteuning van Fanny als metgezel voor Blabloom is een enorme meerwaarde. Niet enkel als klankbord voor mezelf in de rol van eigenaar maar vooral als ervaringsdeskundige op tal van vlakken voor ons volledige managementteam. Haar ondersteuning is deel van het succes van ons groeiverhaal!

Jente Kasprowski

Inventis

 
Tripiedo heeft voor ons alle verwachtingen ingevuld, Fanny is echt een metgezel geworden voor ons hele managementteam. Het advies van Fanny is altijd bruikbaar en goed toepasbaar en heeft ons echt wel op weg gezet in de juiste richting. 

Jo Goossens 

Hosted Power

 
Fanny is altijd bereid om te helpen en mee te denken. Ze helpt ons enorm om geen zaken over het hoofd te zien in de verdere groei van ons bedrijf. En ook als er eens een urgenter issue is, wordt er door Fanny heel snel gereageerd om samen een oplossing te vinden!

Sebastiaan Theuns

CEO & co-founder, PathoSense


Fanny begeleid me al van bij de opstart van mijn onderneming. Komende uit de academische wereld had ik geen ervaring in het bedrijfsleven. De feedback en coachings van Fanny zijn dan ook cruciaal in mijn ontwikkeling als ondernemer én persoon. Je merkt elke sessie weer hoeveel ervaring Fanny heeft en dat geeft je als ondernemer ook enorm veel vertrouwen. Fanny is een zeer kritisch klankbord en benoemt de dingen zoals ze zijn, zonder er doekjes om te winden. Echter, heel belangrijk is daarbij dat Fanny dit doet op een uiterst menselijke en respectvolle manier. Hierdoor zal je gesterkt uit elke coaching komen en met nieuwe energie verder willen ondernemen.

Metgezel voor de ondernemer

Fanny Verhauwaert, de drijvende kracht achter Tripiedo, is niet de zoveelste coach, adviseur of zelfverklaarde evangelist, maar een medestander van vlees en bloed. Iemand die zelf in een familiebedrijf is opgegroeid, na haar studies doorgroeide naar topfuncties in tal van bedrijven en er het leiderschap in al zijn facetten heeft ervaren en mee heeft uitgetekend. Iemand die haar rijke ervaring nu graag ten dienste stelt van de familie-bedrijven en kmo’s in dit land.

Als een metgezel die -met respect voor jou en de fase waarin je bedrijf verkeert- de passende route uitstippelt en vervolgens met je meeloopt, als gids en metgezel.

Tripiedo is Esperanto voor driepoot. Tijdens een kantelmoment brengt een driepoot balans, valt nooit om. Een klankbord, de ervaringsdeskundigheid en de begeleiding voor de ondernemer, bedrijfsleider in drie bedrijfsscenario’s: groei, overname en opvolging.

TRIPIEDO, de meerwaarde voor jouw bedrijf

Tripiedo biedt jou als ondernemer, het klankbord, de ervaringsdeskundigheid en de begeleiding bij complexe uitdagingen die het runnen van een (familie)bedrijf met zich meebrengt.

Als bedrijfsleider sta je wel eens voor uitdagingen waarmee je geen of minder voeling hebt. Uitdagingen die vragen om een specifieke aanpak.

Op welke manier verzeker ik een duurzaam groeitraject voor mijn onderneming? We willen écht eens een enorme groei stap zetten, hoe begin ik eraan? Hoe maak ik een overname concreet? Welke stappen neem ik bij het regelen van mijn opvolging?
Wij combineren een frisse kijk met een groot respect voor de eigenheid van uw zaak en een hands on mentaliteit met een beproefde methodologie.

Tripiedo is niet bang voor concrete taken tijdens bijvoorbeeld een opvolgings- of groeitraject, we zijn de metgezel die naast jou loopt om samen de vooropgestelde doelen te bereiken . Jij, de bedrijfsleider, staat steeds centraal. Wij werken samen een plan op maat uit, en zetten dat ook met jou om in de praktijk.

En dat met maar één doel voor ogen: de duurzame groei en continuïteit van je bedrijf.

Methodologie / Wij voorzien een begeleiding in 3 stappen:

Analyse: het bedrijf leren kennen door te luisteren, markt context te begrijpen en een diagnose van de situatie waarin je bedrijf zich bevindt met het oog op de volgende stap in zijn ontwikkeling.

Aanpak: Een plan op maat met praktische, werkbare oplossingen. Aan de hand van bewezen technieken en methodes leggen we de mijlpalen en de acties vast die ondernomen moeten worden. En dat doen we vanuit een mensgerelateerde, flexibele insteek .

Opvolging: De vernieuwing, nieuwe aanpak en manier van werken implementeren en verankeren. Blijven inspireren, Tripiedo blijft ook na afloop van de opdracht geïntresseerd in jouw bedrijf en de voortgang.

Walk the talk

Elk bedrijf, ongeacht de grootte of eigendomsstructuur, is steeds op zoek naar een eigen verhaal om verbinding te maken met klanten, medewerkers en andere stakeholders. Wat is onze missie? Wie zijn we? Waar privébedrijven tussen ceo-wissels en koersveranderingen soms worstelen met dat vraagstuk, liggen waarden in een familiebedrijf voor de hand. Ze zijn als het ware een verlengstuk van de oprichter. En met het bedrijf, gaan ook de waarden automatisch over van generatie op generatie.

Wat je wint door de waarden van je bedrijf concreet te maken

Voor veel familiebedrijven zijn hun spelregels, principes en drijfveren zo organisch aanwezig in hun werking, dat er ook een risico in schuilt. Waarden kunnen vanzelfsprekend worden. Zo vanzelfsprekend dat het, zeker voor een derde of vierde generatie, moeilijk wordt om ze vast te pakken of te benoemen. 

Engagement

Als familiebedrijf loont het om de authentieke waarden die voor oprichters zo natuurlijk voelen, in woorden te vatten en bewust om te zetten in concreet gedrag. Dat maakt het voor klanten, medewerkers en leveranciers gemakkelijker om zich erin te herkennen. 

De stakeholders van je bedrijf meekrijgen met jouw drijfveren, is meer dan louter een nobel doel. Van een sollicitant tot een nieuwe klant: wie zijn persoonlijke waarden terugvindt in jouw bedrijf, zal zich ook sneller voor jouw bedrijf engageren. Anders gezegd: slaag je erin om de authentieke waarden consistent toe te passen, dan heeft dat een positief effect op het succes van jouw bedrijf.

Allemaal goed en wel, maar hoe benoem je dan precies die waarden? Het is zoals aan een vader of moeder vragen om de vinger te leggen op de waarden waarmee ze hun kinderen opvoeden. Net omdat het zo natuurlijk komt, is het moeilijk om ze tastbaar te maken.

Hoe maak je het concreet?

Gooi niet te snel met trendy woorden. ‘Respect’, ‘diversiteit’ en ‘klantgerichtheid’ komen zowat in elke visietekst voor, maar blijken in de praktijk weleens lege begrippen. Zo kan een bedrijf enthousiast workshops organiseren rond het ‘empoweren van vrouwen’, om dan vervolgens een nieuwe directie aan te stellen met enkel witte mannen tussen de 40 en 55 jaar oud. Het mag allemaal goedbedoeld zijn: geloofwaardig is het niet. 

Probeer daarom regelmatig stil te staan bij de volgende vragen: wat is belangrijk voor jullie? Wat staat centraal in jullie handelen? Heb je moeite met die vragen, dan kan het helpen om ze om te draaien. Welk soort gedrag tolereren jullie absoluut niét? 

Betrek anderen, zoals medewerkers en klanten. Zij kennen jouw bedrijf als geen ander. Waarom werken jouw werknemers hier graag? Waarom waarderen trouwe klanten jullie? Stel de vraag, en ga aan de slag met de feedback.

Praat bij voorkeur in je eigen woorden en toets ideeën meteen aan de praktijk. Hoe ziet klantgerichtheid eruit voor jullie? Wanneer een klant belt met een probleem, wordt die dan beleefd afgewimpeld omdat er eerst intern overlegd moet worden, of zijn medewerkers écht geautoriseerd om die klant te helpen? Hoe vertaalt een begrip als teamwerk zich in de dagelijkse omgang met collega’s? Is het bonussysteem afgestemd op individuele prestaties of resultaten van de groep? 

Leidraad in crisis

Wie erin slaagt om zijn waarden op dagdagelijkse basis om te zetten in concrete acties en keuzes, wint meer dan enkel engagement. Wanneer waarden echt ingebakken zijn in een organisatie, creëer je een systeem dat zichzelf reguleert. Neem een bedrijf waar alle medewerkers doordrongen zijn van een begrip als ‘teamwork’. Wanneer een personeelslid onverwachts vroeger weg moet, is de kans groot dat een collega dat uurtje werk spontaan overneemt. 

Door waarden en principes vast te pinnen, creëer je bovendien een leidraad voor uitdagende periodes. Het is zoals met het ouderschap: op een uitgeslapen zondagmiddag gaat opvoeden vanzelf, maar wanneer je kleuter een crisis krijgt in de supermarkt, is het veel moeilijker om de juiste keuzes te maken. Weten wat je grotere drijfveren zijn, kan op zo’n moment helpen om het hoofd koel te houden en het juiste te doen. Zo is het ook met ondernemen. Neem de coronacrisis. Bedrijven met ‘vertrouwen’ als vaste kernwaarde, hadden ongetwijfeld minder moeite met de plotse omschakeling naar thuiswerk.

Run je een familiebedrijf? Dan weet je dat er grote kracht schuilt in die op het eerste zicht ontastbare waarden en drijfveren. Door ze te benoemen en om te zetten in concrete acties en gedrag, maak je ze niet minder authentiek. Je maakt ze levend.

Elk bedrijf, ongeacht de grootte of eigendomsstructuur, is steeds op zoek naar een eigen verhaal om verbinding te maken met klanten, medewerkers en andere stakeholders. Wat is onze missie? Wie zijn we? Waar privébedrijven tussen ceo-wissels en koersveranderingen soms worstelen met dat vraagstuk, liggen waarden in een familiebedrijf voor de hand. Ze zijn als het ware een verlengstuk van de oprichter. En met het bedrijf, gaan ook de waarden automatisch over van generatie op generatie.

Wat je wint door de waarden van je bedrijf concreet te maken

Voor veel familiebedrijven zijn hun spelregels, principes en drijfveren zo organisch aanwezig in hun werking, dat er ook een risico in schuilt. Waarden kunnen vanzelfsprekend worden. Zo vanzelfsprekend dat het, zeker voor een derde of vierde generatie, moeilijk wordt om ze vast te pakken of te benoemen. 

Engagement

Als familiebedrijf loont het om de authentieke waarden die voor oprichters zo natuurlijk voelen, in woorden te vatten en bewust om te zetten in concreet gedrag. Dat maakt het voor klanten, medewerkers en leveranciers gemakkelijker om zich erin te herkennen. 

De stakeholders van je bedrijf meekrijgen met jouw drijfveren, is meer dan louter een nobel doel. Van een sollicitant tot een nieuwe klant: wie zijn persoonlijke waarden terugvindt in jouw bedrijf, zal zich ook sneller voor jouw bedrijf engageren. Anders gezegd: slaag je erin om de authentieke waarden consistent toe te passen, dan heeft dat een positief effect op het succes van jouw bedrijf.

Allemaal goed en wel, maar hoe benoem je dan precies die waarden? Het is zoals aan een vader of moeder vragen om de vinger te leggen op de waarden waarmee ze hun kinderen opvoeden. Net omdat het zo natuurlijk komt, is het moeilijk om ze tastbaar te maken.

Hoe maak je het concreet?

Gooi niet te snel met trendy woorden. ‘Respect’, ‘diversiteit’ en ‘klantgerichtheid’ komen zowat in elke visietekst voor, maar blijken in de praktijk weleens lege begrippen. Zo kan een bedrijf enthousiast workshops organiseren rond het ‘empoweren van vrouwen’, om dan vervolgens een nieuwe directie aan te stellen met enkel witte mannen tussen de 40 en 55 jaar oud. Het mag allemaal goedbedoeld zijn: geloofwaardig is het niet. 

Probeer daarom regelmatig stil te staan bij de volgende vragen: wat is belangrijk voor jullie? Wat staat centraal in jullie handelen? Heb je moeite met die vragen, dan kan het helpen om ze om te draaien. Welk soort gedrag tolereren jullie absoluut niét? 

Betrek anderen, zoals medewerkers en klanten. Zij kennen jouw bedrijf als geen ander. Waarom werken jouw werknemers hier graag? Waarom waarderen trouwe klanten jullie? Stel de vraag, en ga aan de slag met de feedback.

Praat bij voorkeur in je eigen woorden en toets ideeën meteen aan de praktijk. Hoe ziet klantgerichtheid eruit voor jullie? Wanneer een klant belt met een probleem, wordt die dan beleefd afgewimpeld omdat er eerst intern overlegd moet worden, of zijn medewerkers écht geautoriseerd om die klant te helpen? Hoe vertaalt een begrip als teamwerk zich in de dagelijkse omgang met collega’s? Is het bonussysteem afgestemd op individuele prestaties of resultaten van de groep? 

Leidraad in crisis

Wie erin slaagt om zijn waarden op dagdagelijkse basis om te zetten in concrete acties en keuzes, wint meer dan enkel engagement. Wanneer waarden echt ingebakken zijn in een organisatie, creëer je een systeem dat zichzelf reguleert. Neem een bedrijf waar alle medewerkers doordrongen zijn van een begrip als ‘teamwork’. Wanneer een personeelslid onverwachts vroeger weg moet, is de kans groot dat een collega dat uurtje werk spontaan overneemt. 

Door waarden en principes vast te pinnen, creëer je bovendien een leidraad voor uitdagende periodes. Het is zoals met het ouderschap: op een uitgeslapen zondagmiddag gaat opvoeden vanzelf, maar wanneer je kleuter een crisis krijgt in de supermarkt, is het veel moeilijker om de juiste keuzes te maken. Weten wat je grotere drijfveren zijn, kan op zo’n moment helpen om het hoofd koel te houden en het juiste te doen. Zo is het ook met ondernemen. Neem de coronacrisis. Bedrijven met ‘vertrouwen’ als vaste kernwaarde, hadden ongetwijfeld minder moeite met de plotse omschakeling naar thuiswerk.

Run je een familiebedrijf? Dan weet je dat er grote kracht schuilt in die op het eerste zicht ontastbare waarden en drijfveren. Door ze te benoemen en om te zetten in concrete acties en gedrag, maak je ze niet minder authentiek. Je maakt ze levend.